Jerod

59 tekstów – auto­rem jest Je­rod.

To co naj­lep­sze przychodzi niespodziewanie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 lutego 2012, 22:51

Ko­niec końców jest zaw­sze początkiem cze­goś innego. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 września 2011, 19:39

Szu­kając księcia z baj­ki możesz nie dos­trzec sa­mego króla. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 września 2011, 22:44

Miłość to naj­piękniej­sze uczu­cie na świecie, które przy­nosi naj­więcej cierpienia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 lipca 2011, 12:55

To uczu­cie było piękne jak róża. Lecz gdy kwiat usechł, cier­nie na­dal ra­nią serce. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 lipca 2011, 23:29

Przy­jaźń jest fun­da­men­tem, na którym sta­wia się dom miłości. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 czerwca 2011, 17:37

Miłość to naj­piękniej­sza rzecz, którą możesz poczuć i ob­da­rować drugą osobę. Ale miłość też może być twoim naj­większym przekleństwem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 czerwca 2011, 18:16

Widząc spa­dającą gwiazdę myśli się życze­nie. Mo­je zos­tało spełnione. Nies­te­ty trwało tak sa­mo długo jak czas, przez który widziałem smugę na niebie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 czerwca 2011, 16:08

Jeśli na­dej­dzie ko­niec świata nie ma co się mar­twić, bo i tak nie będzie ko­mu za na­mi tęsknić. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 czerwca 2011, 13:39

W mo­je życie wkradła się adiafo­ra i za bar­dzo się w nim rozgościła. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 czerwca 2011, 20:14

Jerod

"Tańczący z wilkami", "Shogun", "Kula", "Gra o tron"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jerod

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność